Klage over kirkegårdsledelse kostede fyring

Ansatte på kirkegården i Ebeltoft sendte brev med klager over dårligt arbejdsmiljø til menighedsrådet, som kort efter fyrede dem

Tre ansatte sendte før fyringerne et brev til menighedsrådet, hvori de fortalte om dårligt arbejdsmiljø på byens kirkegård, skriver Nyhedsbrevet 3F.

Samtidig bad de om, at deres daglige leder fik et kursus i at være chef.

"Stemningen er på nulpunktet, flere giver udtryk for at de ikke har lyst til at møde om morgenen, arbejdsglæden ved at passe vores kirkegårde er væk", skrev de blandt andet.

- Men menighedsrådet gjorde ikke noget for at rette op på forholdene. Både kirkegårdene og menighedsrådet er dårligt ledet, siger Gitte Nymand, der sammen med en kollega fik over en halv million i erstatning for uberettiget fyring.

Formanden for menighedsrådet i Ebeltoft, Per Norup Koch, erkender. at tre fyringssager inden for få måneder ikke er godt nok.

- Naturligvis er det ikke det. Det er jo aldrig ønskeligt. Jeg mener helt klart ikke, at der var noget ønske fra den modsatte side om få tingene til at køre. Og så var der jo ikke anden løsning end at tage afsked med hinanden, siger Per Norup Koch til Nyhedsbrevet 3F.