Kampagne mod vold og trusler

Århus Kommune og Region Midtjylland søsætter ny kampagne som skal komme chikane af offentligt ansatte til livs.

Det kan være hård kost at være buschauffør, p-vagt eller sagsbehandler i det offentlige.

Ifølge Århus Kommune og Region Midtjylland er der en tendens til, at de offfentlig ansatte oftere bliver udsat for alvorlige voldsepisoder, og at aggressioner generelt er et udbredt fænomen, selv om det ikke nødvendigvis fører til politianmeldelser.

Desuden viser helt nye tal for Region Midtjyllands arbejdsmiljøredegørelse en stigning fra 2007 til 2008 i antallet af arbejdsulykker forårsaget af psykisk og fysisk vold.

Derfor vil kommunen og regionen nu udvikle en kampagne, som skal bekæmpe chikanen.

- Vi er til for borgerne. Men der er en grænse for, hvad vores dygtige og engagerede medarbejdere skal tåle. Den grænse er for længst overskredet, når det kommer så vidt som trusler og vold. Medarbejderne gør en stor indsats hver dag, så vi skylder dem at gøre, hvad vi kan for at sikre ordentlige og trygge arbejdsvilkår. Her kan en kampagne være et blandt flere midler, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Detaljerne i kampagnen er endnu ikke udarbejdet, men den vil blandt andet ved inddrage de erfaringer, som Århus Kommune høstede ved at gennemføre en tilsvarende kampagne i 2005.