Kalø Slotsruin fylder 700 år

Slotsruinen fejres hele dagen

00:19

1 af 2

I dag er det muligt at tage en tidsrejse 700 år tilbage i tiden. Det var nemlig dengang, at Kong Erik Menved begyndte at bygge Kalø Slotsruin, og det bliver fejret hele eftermiddagen omkring ruinen.

Det er også Europæisk Nationalparkdag, og det er dagens anledning til at fejre fødselsdagen.

"På sporet af Kalø" hedder arrangementet. Allerede ved den røde låge ved parkeringspladsen får gæster udleveret en såkaldt "passer-seddel" til vandringen tilbage i tiden.

Gæsterne kan blandt andet møde en klog kone, der ved masser af ting om lægelige urter og kan fortæller både sagn og myter. De kan også forsøge at skyde med bue og pil, som var den tids våben nummer et for at få kød til aftensmad, ligesom der er mulighed for at slå sin egen mønt.

Arrangementet varer indtil klokken 16.00 i dag.

Klokken 20.15 sender TV 2 | ØSTJYLLAND en temaaften om Mols Bjerge. Det sker på vores egen kanal.

Fakta om Kalø Slot:

Der er blevet bygget på Kalø i flere omgange.

Første gang af Kong Erik Menved, der opførte sin borg i 1313-14. Han gik ofte i krig, og det var dyrt, så han udskrev store skatter. Det fik bønder og adel i Jylland til at gøre oprør. Kalø på Djursland var en af fire borge, der skulle holde befolkningen i ave.

Arkæologiske undersøgelser har sandsynliggjort, at Kalø faktisk blev brudt ned i 1320. Det betyder, at de synlige borgrester må stamme fra en senere periode. Men der er tvivl om det, og om hvem der efterfølgende var bygherre.

Kalø var nærmest uindtagelig. Ad søvejen kunne angribere kun komme fra øst, hvor der stod pæle hamret ned i havbunden. Ad dæmningen, der helt enestående er bevaret, var der rende med en bro, som forsvareren kunne fjerne. Kom angriberne endelig frem til øen, var der en bred grav, lodrette mure, stejle skrænter mod havet langt nede og helvedes forgård, hvor angriberen blev beskudt fra alle sider.

Kalø var også fængsel. Den mest betydningsfulde fange var den svenske adelsmand, Gustav Vasa, der i 1518 blev taget til fange af Christian 2. Han flygtede i 1519 til Lübeck og blev i 1523 konge i Sverige.

En anden kendt fange var præsten Søren Quist, der blev fængslet i 1626. Han blev henrettet for et mord, som han blev frikendt for efter sin død. Steen Steensen Blicher skrev novellen Præsten i Vejlby (1829) i den hændelse.

Kalø Slot fik tidligt en lensmand, der sørgede for ro og orden og kroner i kassen. Kalø Len omfattede i 1400- og 1500-tallet det meste af Djursland. Kalø Len blev nedlagt i 1661, og i 1672 blev slottet revet ned og stenene sejlet til København, hvor de blev brugt til at bygge det nuværende Charlottenborg.