Kalder plejetestamenter en narresut

Pårørende til svage ældre er skeptiske overfor de plejetestamenter, som Århus kommune opfordrer alle til at lave

Ønsker om at sove længe, et dagligt bad og en smuk udsigt i alderdommen kan alt sammen skrives ned i plejetestamenter, som siden januar 2005 har været en rettighed for alle, der har fået diagnosen demens.

I Århus Kommune er man netop gået et skridt videre og opfordrer alle til at lave plejetestamenter, men testamenterne har ingen hold i virkeligheden, mener Pårørendegruppen for svage ældre. Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Det er ønsketænkning og en narresut for borgerne, siger formand Alice Wulff.Det var Folketinget, der for to år siden pålagde kommunerne at tilbyde demente plejetestamenter.

Tanken er, at man - mens man er ved sine fulde fem - kan fortælle, hvad der er vigtigt for én. Når Århus opfordrer alle borgere til at lave plejetestamenter, er det ud fra tanken om, at mennesker, der bliver ramt af en hjerneblødning eller ulykke, også kan være ude at stand til selv at fortælle om deres ønsker til pleje og omsorg.

- Idéen er god nok, og det kan få nogle til at tænke på fremtiden. Men realiteten er, at man kommer til at bo, hvor der er en ledig plads, og med den bemanding, der er i omsorgssektoren, er det tvivlsomt, om den enkelte vikar overhovedet får tid til at læse den ældres plejetestamente, siger Alice Wulff, som mener, det bør hedde ønskeseddel, ikke plejetestamente.

Sundheds- og omsorgsrådmand i Århus, Dorthe Laustsen (SF), erkender, at testamentet ikke er juridisk bindende, og der ingen garanti er for, at folk får det, som de vil have det.

- Men det er alligevel mere end en ønskeseddel. Vi vil gerne sende et signal til borgerne om, at vi er fleksible i de tilbud, vi giver til folk, og vi respekterer, at mennesker er forskellige, siger hun.

Chefkonsulent i Århus Kommune Birgit Mikkelsen peger på, at et plejetestamente kan være en god anledning til at drøfte med sine pårørende, hvad der er vigtigt for én. Hvis det eksempelvis er betydningsfuldt at besøge sin afdøde mands grav en gang om ugen, kan man vende det med sine børn, så de kan hjælpe én til dette besøg.

- Der er intet filter på, hvem der kan hjælpe til at opfylde ønskerne i et plejetestamente. Det kan være de pårørende, der tager deres mor på tur, eller frivillige som hjælper den ældre kvinde til at købe nogle pæne kjoler, siger hun.

Alice Wulff fra Pårørendegruppen for svage ældre mener, at plejetestamenterne først og fremmest tjener som en proces, som kan sætte nogle tanker i gang hos borgerne. Hos Ældre Sagen mener sundhedskonsulent Søren Gustavsen, at individuelle hensyn bør ligge i den gode pleje, men som en ekstra sikkerhed kan det være en udmærket idé med plejetestamenter.

- Om den ældre holder af fløde i kaffen eller sætter pris på, at håret sidder ordentligt, bør være en naturlig del af plejen. Plejetestamenterne kan måske sikre, at realiteterne i højere grad matcher ønsker og forventninger. Det kan være svært, men ønsker man et bad hver dag, skal man skrive det ned - i sidste ende er det så en politisk strid, om det skal være sådan, siger Søren Gustavsen.