Kabel til Anholt trækkes i land

I morgen lægges de første 8 kilometer ud i havet

I morgen, tirsdag, bliver den første del af søkablet, der skal transportere elektricitet fra Anholt Havmøllepark, trukket i land umiddelbart nord for Grenå Havn. Der bliver lagt i alt 8 kilometer kabel, som i løbet af i dag bliver fragtet med kabelskibet H. P. Lading fra Kalundborg til Grenå. 

Det er den første af tre kabellægninger, men det er den eneste gang, kablet føres på land. De to øvrige kabellægninger vil efter planen finde sted i løbet af sensommeren. Der skal lægges i alt 25 kilometer kabel.

I løbet af sommeren har en specialbygget gravemaskine placeret i stævnen på fartøjet Marcos fra JD-Contractor  gravet en rende til kablet.

Søkablet kan ikke bare ligge direkte på havbunden, hvor det vil være alt for udsat for at blive beskadiget af fiskeredskaber, ankre og lignende. Derfor graves det ned i en rende.

Hvor der er sand spules kablet ned, men på ca. to tredjedel af den 25 km lange strækning er der enten hård kridtbund eller stenet moræneler. Her graves en ca. halvanden meter dyb rende, som kablet lægges ned i. Det dybeste sted på strækningen er vanddybden 17 meter.

Når kablet i løbet af august er lagt ud, dækkes renden igen med det opgravede materiale.