Jyske møllelaug tabte sag om tilskud

47 vindmøllelaug spredt over hele Jylland tabte sag i Vestre Landsret om statstilskud i millionklassen.

Foto: Colourbox

47 vindmøllelaug spredt over hele Jylland har med en dom fra Vestre Landsret tabt muligheden for at få et ekstra tilskud pr. kilowatt-time. Dermed står de 47 vindmøllelaug til at tabe millioner i statstilskud. De har dog fået en del af tabet dækket, da Jysk Vindkraft A/S forud for denne sag har indgået forlig med samtlige 47 laug.

Sagen startede i efteråret 1999, da Folketinget med stort flertal gennemførte en energireform.

En af detaljerne var, at vindmøller, der var eksisterende pr. 31.12.1999 i en overgangsperiode kunne få 17 øre pr. kWh. For at få tilskuddet skulle vindmøllen have indgået en bindende, ubetinget kontrakt med en mølleproducent pr. 31.12.1999.

Mange vindmølleprojekter i skuffen

Jysk Vindkraft A/S, der er et udviklingsselskab for vindmøller, havde en lang række vindmølleprojekter liggende i skuffen, men indså at man ikke kunne nå at realisere dem på normal vis med stiftelse af vindmøllelaug og så videre.

Så undfangede salgsafdelingen den idé, at medarbejderne i Jysk Vindkraft skulle stifte en stribe vindmøllelaug, der så kunne underskrive bindende aftaler med bl.a. Vestas og NEC Micon om levering af møller.

I alt 47 vindmøllelaug blev stiftet på denne måde, og ordrer for mere end en kvart milliard blev afgivet til producenterne i december 1999.

Vindmøller solgt til investorer

I løbet af 2000 blev vindmøllerne så solgt på helt almindelig vis til lokale investorer, og disse overtog møllerne fra proformaselskaberne.

Men Energistyrelsen brød sig ikke om den konstruktion - en konstruktion der af daværende energi-og miljøminister Svend Auken (S) blev kaldt vindmøllebaronier.

Man mente ikke, at stifterne bag de 47 vindmøllelaug opfyldte kriterierne, blandt andet til bopælspligten. Det var sådan, at man kun kunne eje vindmøller i nærheden af bopælen.

Landsretten er enig med Energistyrelsen. Landsretten gør gældende, at samtlige 47 selskaber var stiftet af medarbejdere ved Jysk Vindkraft, og at ingen af stifterne ved laugenes oprettelse opfyldte de dagældende krav om bopælspligt.

Landsretten lægger også vægt på, at vedtægterne i de enkelte laug forpligtede medarbejderne til at sælge deres anparter, hvis de ikke kunne overholde bopælskriteriet. Derfor kunne de rent faktisk ikke være interessenter, vurderer landsretten.