Jyske Bank skuffer

Nedskriver sin goodwill med over 200 mio. kr.

Jyske Bank med hovedsæde i Silkeborg har valgt at nedskrive sin goodwill med over 200 millioner kroner til et rundt nul, og bankkoncernens resultat ender på 596 millioner kroner - et stykke under analytikernes forventninger på 621 millioner kroner.

Basisindtjeningen kommer med 2,2 milliarder kroner et lille stykke under forventningerne, men afskrivningerne på udlån, som især ramte konkurrenten Sydbank i 2012, ligger med godt 1,8 milliarder kroner lidt under forventningerne.

Bankens ordførende direktør Anders Dam siger i en meddelelse, at regnskabet for 2012 har været præget af fire særlige forhold:

- It-konverteringen til Bankdata medio oktober har været ressourcemæssigt belastende. Finanstilsynets skærpede retningslinjer for nedskrivninger på udlån m.v. har medført nedskrivninger på udlån mv. på 900 mio. kr. ved implementeringen i 2. kvartal. Regnskabet er også påvirket af, at goodwill på 216 mio. kr. er fuldt nedskrevet i 2012. Endelig var dagsværdien af hold-til-udløb porteføljen 345 mio. kr. højere end bogført værdi, skriver Anders Dam.

På den positive side for banken tæller indtægterne på gebyrer og provisioner, som steg med 26 procent til 1,7 milliarder kroner, så rente- og gebyrindtægterne netto samlet steg med 8 procent til 6,6 milliarder kroner.

Jyske Bank rutter ikke med forudsigelser for fremtiden, men banken skriver i forbindelse med regnskabet, at dens omkostninger i 2013 forventes at falde til mellem 4 og  4,1 milliarder kroner eksklusiv omkostninger i forbindelse med overtagelse og integration af aktiviteter fra Spar Lolland samt omkostninger til integration af Fjordbank Mors. I 2012 blev de på knap 4,5 milliarder kroner.

Faldet forventes at komme fra konverteringen til Bankdata, som allerede i år har givet synergi i år, oplyser banken.

Det medvirker også til at nedbringe udgifter, at bankens antal af medarbejdere i 2012 blev reduceret med 235, hvoraf 180 forsvandt i forbindelse med, at de blev overført til Bankdata. Samlet er antallet af medarbejdere faldet med 528 siden 2006.