Jyder melder sig mindre syge

Østjyder ligger lavt i sygefraværsstatistikken

Foto: Flickr

Der skal mere til, før jyden ringer og melder sig syg end sjællænderen. Og Region Midt er en af de regioner, som har færrest sygedage.

En arbejdsmarkedsforsker og formanden for Danske Regioner mener, det er mentalitetsforskel, som er en del af forklaringen på, at sjællænderne generelt har flere sygedage end jyderne.

- Det er ikke accepteret på samme måde i Jylland at tage en sygedag som i København, og derfor ser vi denne variation, siger Henning Jørgensen, der er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

Helt friske tal viser, at sygefraværet fortsat falder blandt medarbejdere hos landets regioner og kommuner. I regionerne havde medarbejderne i gennemsnit 11 sygedage i 2012 mod 11,6 året før. Region Sjælland topper med 12,3 sygedage i 2012. Derefter følger Region Hovedstaden med 11 sygedage, Region Syddanmark med 10,8, Region Midtjylland med 10,7 og endelig Region Nordjylland med 10,5 dage.

Kommunalt ansatte lavest sygefravær

De kommunale medarbejdere var i snit syge 12 dage i 2012 mod 12,6 året før. I de kommuner, der er placeret i Region Sjælland, havde medarbejderne i snit 12,6 sygedage sidste år, mens tallet er 12,5 for kommunerne i Region Hovedstaden. Medarbejderne, der arbejder i kommuner i henholdsvis Region Syddanmark og Region Nordjylland, havde i snit 11,6 sygedage i 2012, mens de kommunalt ansatte i Region Midtjylland havde 11,4.

Henning Jørgensen mener, at der er en anden mentalitet og stærkere social kontrol i Jylland end i hovedstaden, og det kan forklare en del af variationen.

- Det er lettere at tage en sygedag i København end i Pandrup. Det er klart, at hvis du arbejder på en store institution i København, så ser du ikke ud til at være så vigtig, som hvis du er nøglemedarbejder på en lille arbejdsplads i Jylland, siger Henning Jørgensen, der ikke vil tage ord som "pjækdag" eller "øv-dag" i sin mund.

Går efter en-cifret sygefravær

Bent Hansen (S), formand for Region Midtjylland og Danske Regioner, er enig med Henning Jørgensen.

- Der er åbenbart en eller anden holdningsmæssig forskel. Der skal lidt mere til, at man melder sig syg i Jylland. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for som jyde, men der er ingen tvivl om, at det er noget, man skal arbejde med på Sjælland, siger han.

Selv om Bent Hansen glæder sig over, at sygefraværet er faldende over hele linjen, mener han, det kan blive endnu lavere:

- Det har været en ønsket udvikling både i kommunerne, staten og regionerne, at vi gjorde noget særligt for at sætte fokus på at nedbringe sygefraværet, siger han og uddyber:

- Jeg håber, at vi kan komme ned på tal, der alle steder er encifrede.

Tallene viser også, at ti procent af de kommunalt ansatte tegnede sig for 46 procent af det samlede sygefravær. I den anden ende af skalaen havde hver fjerde kommunale medarbejder ikke en eneste sygedag i løbet af 2012.