Jord undersøges efter brand

Opfordrer til at skylle grøntsager

En større undersøgelse af jorden omkring den voldsomme brand i Lystrup er på vej.

Undersøgelsen vil blive udført snarest muligt og har til formål at klarlægge om, der er sket en afsmitning til jorden af eventuelle skadelige stoffer fra røgen.

Tilsvarende undersøgelser ved tidligere brande har vist, at selv om brande kan være kilder til udslip af miljøskadelige stoffer, så viser målinger, at de meget sjældent vil medføre en væsentlig forurening af omgivelserne.

Alligevel vil kommunens folk altså for en sikkerheds skyld ikke vil lade den aktuelle brand komme an på tidligere erfaringer, og derfor sættes en ny omfattende undersøgelse altså i gang.

Skyl grøntsagerne

Da analyserne er meget komplicerede og tidskrævende, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvornår man kender resultaterne.

Hvad angår brugen af grøntsager fra private haver er det Embedslægeinstitutionen, som rådgiver omkring anvendelsen.

Det anbefales dog, at grøntsager fra køkkenhaven af forsigtighedsgrunde bør skylles godt inden brug, hvis man bor i et område, hvor røgen fra branden har været oplevet som ubehagelig.