Japan påvirker elpriser

Jordskælvskatastrofen i Japan betyder stigende elpriser i Østjylland

Japan er verdens største importør af gas og en betydelig importør af kul. Som følge af de havarerede kernekraftværker i Japan, forudser aktører på energimarkedet, at Japan bliver nødt til at importere større mængder gas og kul for at bibeholde deres normale energiforsyning.

Alt andet lige bevirker det større efterspørgsel efter gas og kul. 

- Da kul- og gasproduktionen og transporten heraf ikke kan reguleres på kort sigt, forbliver udbuddet det samme i en periode. Ergo stiger kul- og gaspriserne på verdensmarkedet. Det vil slå igennem på produktionsprisen på kraftværker, og derfor vil elpriserne stige, lyder vurderingen fra porteføljeforvalter Jesper Damtoft fra EnergiMidt.

Uro i Europa
Situationen i Japan påvirker også elproduktionen i Europa. De havarerede kernekraftværker i Japan har fået den tyske regering til at beslutte, at alle tyske kernekraftværker bygget før 1980 skal til eftersyn og stresstest og tages derfor ud af produktionen i tre måneder. Det betyder, at udbuddet af el falder, mens efterspørgslen ikke påvirkes. Resultatet er stigende elpriser.

I EnergiMidt følger man situationen nøje:
 
- Prisen på terminsmarkedet har været faldende de seneste dage og kan muligvis falde yderligere, men dette er behæftet med stor usikkerhed. Da stigningen først og fremmest har været på terminskontrakterne vil en eventuel stigning ikke slå igennem på kvartals- og pulje-el før tredje kvartal 2011, fortæller Jesper Damtoft.

Stigning svarer til to pizzaer med cola
Men hvad betyder det for private elforbrugere? Med en prisstigning på tre øre pr kiloWatt-time plus moms, vil regnestykket for en husstand, der bruger 4.500 kiloWatt-timer om året, betyde en merudgift på knap 170 kroner om året.

At udgiften ikke bliver større skyldes, at kun en tredjedel af den pris, elkunder betaler, vedrører selve strømmen. Resten er afgifter.
 
Med hensyn til kunder, der er på fastpriskontrakter, er rådet fra eksperterne i EnergiMidt, at tiden ikke lige nu er til at indgå en el-kontrakt. Det skyldes, at priserne allerede er steget relativt kraftigt på grund af omstændighederne i Japan og Tyskland