Intensiv behandling af retspsykiatriske patienter

Retspsykiatrisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Risskov indfører nu en ny metode til at risikovurdere patienter.

Metoden kaldes START og er af forskningen udpeget som et af demest velegnede redskaber til at foretage risikovurderinger af retspsykiatriske patienter.

Det skriver Region Midtjyllands kvartalsmagasin PS, der dækkerpsykiatri- og socialområdet.

Det nye ved metoden er, at den er dynamisk, hvilket betyder,at den både vurderer på patienternes svagheder og på deres styrker.

- Tidligere blev en retspsykiatrisk patient enten kategoriseret som farlig eller ikke farlig. Det bevæger man sig efterhånden væk fra. I dag taler man mere om en relativ risiko. Derfor arbejder metoden med dynamiske faktorer, som man kan påvirke og ændre ved forskellige former for behandling.

Nogle patienter kan for eksempel gå fra at være i høj risiko for at udøve vold til at være i lav risiko, hvis de ydre omstændigheder ændres, forklarer Susanne Bengtson, psykolog og ph.d., Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov.

Ud over at den nye metode vurderer på patienternes risiko for uhensigtsmæssig adfærd inden for syv områder så som vold, misbrug og rømning, så fokuserer metoden også på patienternes styrker og muligheder. '

-At metoden også vurderer på patienternes styrker, hjælper personalet til at se, hvor de kan gå ind og arbejde mere intensivt med patienten. Og jeg tror også, at metoden kan give patienterne en større indsigt i deres egen situation og give dem nogle redskaber, de kan bruge til at blive hurtigere raske eller lære at håndtere deres sygdom, forklarer oversygeplejerske Mette Krøyer.

Struktureret behandling Når værktøjet er fuldt implementeret i april 2011, vil alle patienter på Retspsykiatrisk Afdeling blive vurderet ved hjælp af den nye metode hver tredje måned med efterfølgende revidering af deres behandlingsplan.