Institutioner sviner

Renseanlæg døjer med affald fra institutioner

Renseanlæggene i Aarhus døjer i stigende grad med tilstoppede filtre.

Det skyldes blandt andet, at byens institutioner har fået den uvane at smide både katetre, skumvaskeklude og andre store genstande ud i toilettet.

Det giver propper på renseanlæggene, som betyder, at pumperne, der skal være med til at rense spildevandet, stopper til. Det giver forsinkelser i processen med at rense spildevandet og er både dyrt og besværligt. Det fortæller fagspecialist Claus Hviid fra Viby Renseanlæg.

- Derfor tager vi nu på besøg i en række institutioner for at undervise personalet i, hvad de må - og især ikke må - putte i toilettet, siger Claus Hviid.

Tiltaget sker som led i Aarhus Vands indsats for at give borgerne en bevidsthed om, at de kan være med til at passe på miljøet ved at spare på vandet og - som i dette tilfælde - ved at tænke over, hvad de smider i toilettet.