Ingen vand i Silkeborg

En vandledning sprang læk og vandet fossede ud.