Ingen millionregning til landbrugsskoler

Kalø Landbrugsskole slipper formentlig for millionregning, selv om undervisningsministeriet mener de har brudt retsopfattelsen.

I alt slipper seks landbrugsskoler formentlig for en regning på 50 millioner kr. Det er
landbrugsskolerne i Kalø, Borris, Dalum, Grindsted, samt Asmildkloster Landbrugsskole der ifølge Undervisningsministeriets har brudt ministeriets retsopfattelse. Det viser en ny tilsynsrapport fra ministeriet.

- Undervisningsministeriets retsopfattelse har ikke været klart kommunikeret i forhold til skolerne, lyder forklaringen fra Undervisningsministeriet på 3F?s hjemmeside.

De seks landbrugsskoler har fået et samlet statstilskud på cirka 50 millioner kroner for udenlandske elever i årene 2006 til 2008. I den periode har skolerne ifølge egne oplysninger optaget i alt 1.561 udlændinge. Maksimalt 119 af dem har færdiggjort deres danske uddannelse til landmand. Det svarer til syv procent.

Skolerne har optaget eleverne selv om de ikke kunne blive såkaldte faglærte landmænd. Det er et brud på Undervisningsministeriets fortolkning af reglerne.

Undervisningsministeriet har tidligere krævet at Dalum Landbrugsskole, Asmildkloster Landbrugsskole og Grindsted Landbrugsskole skulle betale deres statstilskud for udlændinge tilbage. Men de tre store landbrugsskoler truede ministeriet med retssag - og nu har undervisningsministeriet trukket sig.

- Der er derfor efter Undervisningsministeriets opfattelse samlet set ikke grundlag for at bebrejde skolerne, at de har tilmeldt de udenlandske elever som tilskudsberettigede i forhold til den nu nedlagte uddannelse til faglært landmand, og dermed ikke grundlag for at kræve tilskud tilbagebetalt i anledning af de optagelser af udenlandske elever, som skolerne har foretaget før 1. juli 2008, konkluderer Undervisningsministeriet i tilsynsrapporten.

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) skal i idag redegøre for tilsynssagerne over for Folketingets Uddannelsesudvalg.