Ingen erstatning efter løgn

Kvinde løj om tidligere jobforhold

En østjysk kvinde har brudt den tillid, der skal være mellem ansat og arbejdsgiver.

Det er sket, fordi kvinden undlod at fortælle sin nye arbejdsgiver i Horsens, at hun var fyret efter lang tids sygdom fra sit gamle job.

Derfor er det ifølge Vestre Landsret i orden, at Region Midt i 2010 annullerede en ansættelse af kvinden ved regionskontoret i Horsens.

Kvinden havde gennem HK/Danmark krævet erstatning for den annullerede ansættelse, men det får hun altså ikke.

Kvinden var også tidligere ansat ved Region Midt - dog på et kontor i Silkeborg.

Her blev hun sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Efter længere tids sygemelding blev hun fyret og var fortsat sygemeldt i maj 2010, da hun søgte et nyt job - denne gang ved regionskontoret i Horsens.

Annullerede ansættelsen

Kvinden var kvalificeret til jobbet, og ansættelsesudvalget var i første omgang enig om at tilbyde hende jobbet.

Men da ansættelsen skulle sættes i gang, bad Horsens-kontoret om hendes personalemappe og fik besked om, at hun da var opsagt og fratrådt ved regionen.

Det var et så alvorligt tillidsbrud, at ansættelsesudvalget i Horsens besluttede at annullerede ansættelsen.

Vestre Landsret er enig med byretten i, at hun burde have nævnt sin langvarige stress- sygdom, da det nye job lignede det gamle. Hun har derfor ikke krav på hverken løn eller godtgørelse.

Retterne kritiserer dog regionen for ikke at have gennemført partshøring inden beslutningen, men det ændrer ikke ved, at afgørelsen var sagligt begrundet.

Kvinden er nu ansat i et tilsvarende job ved en midtjysk kommune.