Ingen Amdi P. i Aarhus

Tvindtop mødte ikke op i retten

Ingen af de medlemmer af Tvind-toppen, der står tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter, mødte mandag formiddag op i Vestre Landsret i Aarhus til ankesagen. Fem personer blev i 2006 frifundet i byretten, mens én blev idømt et års betinget fængsel.

Muligheden for at se folkene fra Tvind i retten var imidlertid på forhånd vurderet til at være ganske lille, da man siden byretsdommen fra august 2006 har haft mere end svært ved at få forkyndt anken til de involverede, herunder den tidligere forstander og Tvind-leder, Mogens Amdi Petersen.

Anklagemyndigheden har således forsøgt at få fat i Tvind-folkene i så forskellige egne af verden som Zambia, Venezuela, Malta og USA, og som en sidste udvej fik anklagemyndigheden lov til at indrykke anken i Statstidende under store protester fra forsvarets side.

Alle tiltalte - på nær Steen Byrner, der fik et års betinget fængsel - blev i byretten frifundet for skattesvig i millionklassen.

Anklagemyndigheden ankede såvel frifindelserne som dommen mod Byrner, og der er således tale om ankesager mod i alt seks personer fra Tvind, hvoraf sagen mod tidligere talsmand for Tvind, Poul Jørgensen, foregår særskilt.