Indvandrere vil bo i ghettoområder

Nye indvandrere og flygtninge i Århus vælger selv at bo sammen med andre fra deres etniske gruppe.

Indvandrere og flygtninge vælger selv at bosætte sig i de kendte ghettoområder. Det viser tal fra boliganvisningen, skriver JP Århus.

Nye opgørelser over, hvor nytilflyttede indvandrere og flygtninge bosætter sig i Århus, viser, at hovedparten trods tilbud om en socialt anvist bolig andre steder i Århus Kommune bevidst vælger en bolig i de kendte ghettoområder.

- Kommunen havde sidste år råderet over 1.616 lejligheder, fordelt på de almennyttige boligselskaber over hele kommunen. Men over halvdelen blev returneret til boligafdelingerne, da størsteparten af bl.a. de indvandrere, der blev anvist en bolig, foretrak en bolig i de afdelinger, hvor indvandrerandelen i forvejen er høj, forklarer fuldmægtig Lene Rasmussen fra Den Sociale Boligtildeling i kommunen.

I alt kunne kommunen ikke finde en lejer til 986 af de 1.616 boliger, som kommunen havde til rådighed. Dermed udbygges den tendens, som boligtildelingen har set gennem de senere år.