Ikke brug for Kattegatbro

Ikke aktuel før 2050, viser ny analyse

Ideen om en bro over Kattegat er for en stund stedt til hvile. Der er nemlig ikke behov for at bygge flere broer i de kommende årtier. Det konstaterer Transportministeriet i en samlet analyse af Danmarks fremtidige trafikbehov på vej og jernbane.

Ministeriet har analyseret behovet for en forbindelse over Kattegat, en tredje Lillebæltsbro og en bro mellem Bogense på Fyn og Juelsminde øst for Vejle.

Og behovet for en fast forbindelse over Kattegat ligger meget langt ude i fremtiden.

- Analyserne viser, at der først kan forventes begyndende kapacitetsproblemer i den nuværende hovedkorridor mellem Sjælland og Jylland efter 2050, konstateres det i rapporten.

Transportministeriet er fortsat i gang med at regne på de økonomiske konsekvenser af en fast forbindelse over Kattegat, men analysen henviser til en rapport fra 2008, som i 2013-priser fastsætter regningen til 132 milliarder kroner.

- En tidligere screening fra Niras viser, at der med en brugerbetaling på 480 kroner for personbiler og 1770 kroner for lastbiler fortsat vil være et investeringsbehov på omkring 43 milliarder kroner.