Igen rent vand i Århus

Århus Vand oplyser, at vandet i Århus igen er rent og kan drikkes. Kogeanbefalingen er dermed ophævet.

20.000 århusianere behøver ikke længere at koge vandet fra hanen, inden de drikker det.

Efter det lørdag blev offentliggjort, at drikkevandet var forurenet med colibakterier, har Århus Vand taget flere prøver af vandet og ledningsnettet. Onsdag eftermiddag kom den glade meddelelse så på et pressemøde:

Resultatet af de seneste vandprøver viser, at vandet er rent.

- Ophævelsen af kogeanbefalingen betyder, at beboerne i området igen trygt kan drikke vandet og bruge det til madlavning uden at koge det først, siger embedslæge Anne Hempel-Jørgensen.

Men selvom der altså nu ikke er for mange bakterier i vandet, har Århus Vand stadig ikke fundet årsagen til forureningen.

- Vi har trykprøvet i området uden at finde utætheder i vores ledningssystem, og vi har fået foretaget en DNA-analyse af vandet på Aalborg Universitet, som heller ikke giver os en indikation på kilden til forureningen. Vi arbejder fortsat målrettet på at finde forklaringen på forureningen, så vi kan sikre vores drikke-vandskvalitet bedst muligt, siger Lars Schrøder, direktør i Århus Vand.