IC4 tog gøres færdige i Århus

I følge Metal i Århus har DSB har i dag meddelt, at der er indgået en forligsaftale med togleverandøren af IC4 AnsaldoBreda.

Forligsaftalen betyder i følge Metal, at DSB's værksted i Sonnesgade skal overtage færdiggørelsen af IC4 togene. DSB har accepteret at modtage togene i den stand, som det netop typegod-kendte IC4 tog er i, mod en erstatning på 2,25 mia. kr.

Det indebærer, at DSB skal fejlrette og ombygge samtlige 83 IC4 togsæt og derefter 23 IC2 togsæt til den kvalitet, som DSB ønsker sine tog i, hvad AnsaldoBreda åbenbart ikke kan leve op til.

DSB udtaler også ifølge en pressemedelelse fra Metal, at hjemtagelsen af færdiggørelsen til Danmark "vil føre til etablering af et betydeligt antal arbejdspladser i de næste 3 år - fortrinsvis i Østjylland."

DSB kan endnu ikke bekræfte noget, men afholder pressemøde kl. 10.30.