I kamp mod Smukfest

Naboer til Smukfest hyrer advokat

Naboer til det nye festivalsområde, KærligHeden, ved Vrold i Skanderborg, går nu i hård offensiv mod Smukfest.

Naboerne har brugt 100.000 kr. på at få en advokat til at hjælpe med at udforme en 22 sider lang klage.

I klagen gør naboerne det kommunen klart, hvad den kan vente, hvis byrådet siger god for en lokalplan, der gør det muligt for festivalen at afvikle flere store arrangementer på KærligHeden. Det skriver Horsens Folkeblad.

- Advokaten mener, at lokalplanen er ugyldig og fuld af fejl. En af dem er det faktum, at festivalen ved købet af jorden i sin tid oplyste til jordbrugskommissionen, at området skulle bruges til opmagasinering, camping- og parkeringsformål. Nu vil man så anvende Kærligheden til festival og events, men det er den gale vej rundt, siger Carsten Slot, der er formand for grundejerforeningen på Almuevej, til avisen.

Smukfest 2013 finder sted 7.-11. august.