Hvorfor bider grisen?

Video af pattegrise skal give svar

Et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet skal nedbringe antallet af smågrise, der får halen kappet af.

Forskerne vil opfinde et system, der skal finde årsagerne til halebid i danske svinebesætninger. Ambitionen er at få nedbragt antallet af halekuperinger, skriver netmediet foodculture.dk.

Godt 33 millioner danske pattegrise får dagligt kuperet deres haler for at undgå, at de får halebid. Det svarer nogenlunde til 95 procent af alle nyfødte grise i den samlede danske svineproduktion. Nu skal et nyt forskningsprojekt undersøge, hvordan antallet af halekuperinger kan blive bragt ned.

Avanceret software

Omdrejningspunktet er et avanceret softwareprogram, der skal finde de præcise årsager til, hvorfor der opstår halebid i de enkelte svinebesætninger på baggrund af indsamlet data om svinenes adfærd i staldene.

Programmet skal lave en risikoanalyse til svineproducenten, så han får svar på, hvad risikoen er for halebid i besætningen, hvis han ikke halekuperer sine svin.

Agronom Lene Juul Pedersen for Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab er chefforsker på projektet, som hun mener, giver svineproducenterne nye muligheder for at nedbringe halekuperingerne.

- Hidtil er der blevet forsket i nogle mere generelle løsninger på problemet med halebid. Det er første gang, man laver et registreringsværktøj, der automatisk identificerer problemet i den enkelte besætning og samtidig også laver en risikoanalyse ved ikke at halekupere sine grise, siger Lene Juul Pedersen til Foodculture.dk.