Hvem skal tegne midtbyen i Grenaa?

Vinderen af arkitektkonkurrencen om udviklingen af midtbyen er fundet

Bedømmelseskomitéen har nu truffet beslutning om, hvilket af de indsendte forslag i arkitektkonkurrencen om udviklingen af Grenaa Midtby, der har vundet.

Og det blev et forslag fra Arkitektfirmaet Schønherr og teamet med LOOP Architects, VIA Trafik Rådgivning, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen og Elgaard Architecture der nu sammen med Norddjurs Kommune og Grenaas borgere skal i gang med at konkretisere og tilpasse ideerne i deres vinderforslag.

- Det er rigtig dejligt at være nået i mål med udvælgelsen af det forslag, som skal danne ramme for det videre arbejde med fornyelse af Grenaa midtby. Jeg har store forventninger til samarbejdet med Schønherr. Forudsætningen for at vi i de kommende år, kan komme videre fra den flotte platform, som her er skitseret, er ekstern finansiering til en række delprojekter. Og her er der nogle oplagte muligheder, vi skal arbejde med og realisere. Hver enkelt delprojekt skal efterfølgende ses som en del af en langsigtet forandring, udtaler borgmester Jan Petersen (S), som har været medlem af den bedømmelseskomité, der har valgt vinderen.

Fokus på lys, vand og aktivering

Vinderforslaget fokuserer på lys, vand og aktivering af byrum.

I forslaget beskrives blandt andet, at den nye attraktive bymidte skal understreges af grønne forbindelser, som defineres af den øst-vestgående å og et nord-sydgående landskabsbånd.

I skæringspunktet mellem åen og Søndergade skal en ny brobelægning markere indgangen til centrum. Middelalderbyens afgrænsning skal fremhæves af en aflastende trafikring med opgradering af parkeringsområder, hvorfra der via stier, gyder og gågader er nem adgang til den historiske midtby og den nye pladsdannelse omkring kirken og rådhuset.