Hvad er en ghetto?

Se hvad der gør et boligområde til en ghetto

Gl. Jennumparken i Randers risikerer ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter at få ghetto-status.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter opdaterer sin ghetto-liste hvert år d. 1. oktober.

Et boligområde skal opfylde mindst to af tre følgende kriterier:

1
Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct.  

2
Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct., opgjort som gennemsnit over de seneste fire år.

3
Antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 10.000 beboere på 18 år og derover overstiger 270 personer, opgjort som gennemsnit over de seneste fire år.

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter