"Husk at se på togdriften"

Transportbranchen vil have tog ind i forhandlingerne omkring Kattegat

Transportbranchen minder om, at en kombination af lastbiler og bane også kan bidrage til fremtidens Kattegat-løsning for godstransport.

- Vi bakker 100 procent op om trafikudvalgets anstrengelser på at videreføre en færgerute. Men vi vil gerne bede om, at udvalget samtidig indtænker løsninger med godstransport ad bane som et supplement til søvejen. Det er nu, at de mange pæne ord om at få gods på bane skal stå sin prøve, siger direktør Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik. forud for mandagens møde i Transportministeriet om en Kattegat-løsning. DTL er arbejdsgiverorgansitation for 2600 transportvirksomheder

- Det er meget prisværdigt, at transportministeren og de øvrige trafikordførere gør en indsats for at finde løsninger på lukningen af færgeruten Kalundborg - Aarhus. Det demonstrerer ægte bekymring over for trafikafviklingen og ikke mindst godstransporterhvervet selv, siger Erik Østergaard på organsiationens hjemmeside