Hundepension lukker ikke: - Hvor er det bare en lettelse

En hundepension fra Hørning har det seneste halve år været truet af lukning, da naboer klagede over gøende hunde

Bjørnkær Dyrepension frygtede, at naboernes klager ville resultere i, at stedet måtte lukke.

Bjørnkær Dyrepension kan ånde lettet op.

De behøver ikke længere frygte, at deres forretning må lukke.

Planklagenævnet har afgjort, at de overholder alle love og regler.

Det skriver dyrepensionen på sin Facebook-side.

Gøede for meget

Det var naboer til dyrepensionen, der tidligere på året klagede til Planklagenævnet.

De mente, at hundene gøede for meget og forstyrrede dem i deres eget hjem.

Læs også Dyrepension truet af lukning: Hundegø udløser højlydt strid

- Jeg føler mig generet af det. Jeg kan ikke sidde herude i haven og nyde kaffen, sagde nabo Lilli Kordal dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Åbner igen

Lisbeth Bang fra Bjørnkær Dyrepension frygtede dengang, at det ville betyde, at deres forretning måtte lukke:

- Den sagsbehandling kan tage op til 12 måneder, og i den periode skal hundepensionen lukke, og det har store konsekvenser. Så har jeg ikke mulighed for at få løn og betale huslejen, sagde Lisbet Bang til TV2 ØSTJYLLAND. 

Lisbet Bang siger, det er naturligt, at hunde af og til gør.

Nu har de så fået svar fra Planklagenævnet, fem måneder tidligere end de regnede med, og svaret vækker stor glæde hos hundepensionen:

- Så fik vi en endelig afgørelse fra planklage nævnet - og 100% til Bjørnkær dyrepension's fordel. Hvor det bare en lettelse. Og en sejr, skriver de på deres Facebook-side.

Bjørnkær Dyrepension forventer at åbne for hunde igen snarest.

Afgørelse fra Planklagenævnet

Skanderborg Kommune har den 30. marts 2017 givet landzonetilladelse til etableret hundepension med tilhørende butik samt til etablering af en jordvold på ejendommen [adresse1]. Planklagenævnet har modtaget 8 klager over afgørelsen.

Planklagenævnet stadfæster afgørelsen for så vidt angår lovliggørende landzonetilladelse til etableret hundepension og butik. Det betyder, at den del af kommunens afgørelse, som vedrører hundepension og butik, er gældende.

Planklagenævnet ophæver afgørelsen for så vidt angår etablering af jordvold, herunder vilkår om jordvolden, og hjemviser sagen til fornyet behandling. Dette betyder, at den del af kommunens afgørelse, som vedrører jordvolden, ikke gælder.