Honningbierne er truet

Går til kamp for at redde bierne

01:49

1 af 2

Østjyske biavlere kaster sig nu ind i kampen for at redde den lille uundværlige honningbi.

Mider og pesticider truer de vilde honningbier, derfor blev der søndag middag præsenteret en lille oase af de østjyske biavlere, som kan hjælpe bierne til overlevelse. De kalder den 'Den Bi-venlige have'.

Den lille oase er en have, som er præsenteret i dens optimale form for bier. Alle planterne er nøje udvalgt, så de giver bierne mest muligt gunstige vilkår for at kunne leve.

Bierne er uvurderlige vigtige i forhold til alt liv. Hvis ikke bierne er der og kan bestøve træer og planter, så vil der ikke været noget liv.

Og det er netop derfor, at Århus & Omegns Biavlerforening tager arbejdshandskerne på og vil brede budskabet, at man skal tage sig bedre af bierne. Faktisk har man udarbejdet en liste over de planter, der er bedst for bierne med henblik på pollen og nektar.

Gør din have optimal for bier

I Danmark har vi 240 forskellige biarter, som biologisk set er opdelt i sociale arter, som danner komplekse bisamfund. Heraf her vi cirka 30 arter af humlebier, hvor kun få af arterne har en stor økonomisk betýdning for bestøvning af planter.

Men når vi taler bestøvning af vores planter, afgrøder osv., så taler vi oftest om honningbien, som er den, vi har størst interesse i. man kan med andre ord sige, at den er mere betydningsfuld.

Planterne i haven har alle en høj nektar- og pollenværdi, som tiltrækker bierne.

Her nedenunder kan du se, hvilke planter, der er plantet i den optimale have for bier.

Katteurt - Jakobsstige - Tørstetræ - Frangula alnus - Tidsel - Pil - Clematis - Stokroser - Juleroser - Stenkløver - Lavendel - Hæg - Skt. Hans urt - Sølvlys - Hvid Solhat - Solbrud - Mandstro - Læbeløs - Mose pors - Pil - Timian - Storbladet Buksbom - Lungeurt - Kattehale - Peberbusk - Japansk Kvæde.

Ude i sidemenuen til højre kan du se en mere detaljeret liste over de forskellige planters optimale højde samt nektar- og pollenværdi.

Se et tv-indslag om bierne øverst på siden.