Højskole har knas i økonomien

Den Skandinaviske Designhøjskole ved Randers er i store økonomiske vanskeligheder.

- Hvis vi ikke får løst de alvorlige, aktuelle økonomiske problemer, må vi se i øjnene, at vi selv - eller Undervisningsministeriet - lukker skolen om ganske få år, hvilket vil være et tab for alle parter, skriver skolens forstander Birgitte Drud i et notat af 9. maj. Det skriver Randers Amtsavis.

Derfor har skolen ansøgt Århus Amt om at få eftergivet lån på 3,3 millioner kroner og om nedsættelse af renten på yderligere et lån på seks millioner. Lånene blev givet som etableringslån i Udviklingsfonden og har indtil nu været rente- og afdragsfri.

Men nu skal de forrentes, og det med en rente, som er væsentligt højere end det aktuelle renteniveau.

Amtets erhvervsudvalg forventes at afslå anmodningen i sit møde på mandag. Amtet fører nemlig en konsekvent politik med hensyn til overholdelse af lånevilkår for ikke at skabe præcedens i forhold til andre, der har lånt penge.

Senest har Den Gamle By i Århus fået afslag på en tilsvarende ansøgning.

Derimod har Randers Byråd allerede i oktober accepteret at opretholde kommunegarantien for lånene, hvis de bliver konverteret til kreditforeningslån til en lavere rente. Skolen må bare ikke låne mere end de 9,3 millioner, konverteringen må ikke medføre en øjeblikkelig likviditetsgevinst, og de nye låns løbetid må ikke være længere end de gamles, så garantiperioden ikke forlænges for kommunen.

Denne løsning, sammenholdt med at skolen kan mønstre fuldt elevhold til efteråret, er nok til, at designhøjskolen igen har sit på det tørre.