Højesteret skal beslutte om vidne må være anonymt

Et anonymt vidne var centralt, da tre mænd fra bandemiljø i november blev dømt for skyderi på åben gade

Foto: Colourbox

Må et vidne være anonymt i en straffesag?

Byretten sagde nej i en sag, hvor tre mænd fra bandemiljøet er dømt for at skyde på åben gade i Aarhus. Landsretten sagde ja, og nu skal Højesteret tage stilling til spørgsmålet.

Forsvarer Mette Grith Stage oplyser, at Procesbevillingsnævnet har givet lov til, at sagen kan komme i Højesteret. Hun mener, at det er problematisk at lade vidner være anonyme i straffesager. 

Læs også Voldtægt: Kun hver femte anmeldelse fører til en retssag

- Det kan jo være, at et anonymt vidne har en eller anden skjult dagsorden. Der kan være noget gammelt nag mellem dem, som gør, at vidnet føler behov for at belaste klienten, siger hun.

Normalt skal den tiltalte i en straffesag kende identiteten på den, der vidner. I yderst sjældne tilfælde kan der gøres undtagelser.

Skyderi ved Bazar Vest

I sagen om skyderiet er 22-årige Abdalla Aid Said idømt tre år og seks måneders fængsel, mens de to 21-årige Mohammad al-Souki og Abdallah Ahmad Taha begge har fået tre års fængsel. 

Læs også Nu starter principiel retssag: Kan ramme 70.000 fleksjobbere

Skyderiet fandt sted 9. juni sidste år, hvor der blev affyret skud bag Bazar Vest i Aarhus. Ingen kom til skade ved skyderiet. Østjyllands Politi modtog i den forbindelse en anonym henvendelse om, at der var blevet skudt.

Den anonyme anmelder kunne ifølge politiet genkende to af mændene og den bil, som de kørte i. Derfor anholdt politiet efter få timer de tre mænd, der nu er dømt.

Mette Grith Stage mener, at kendelsen om det anonyme vidne er principiel.

- Hvis man som forsvarer ikke kan drøfte med sin klient, hvordan han kender vidnet, har man ikke mulighed for at imødegå vidnets forklaring, fordi man ikke kender baggrunden.

- Derfor er det et vigtigt og principielt spørgsmål, siger hun.

Frygtede for sin sikkerhed

Da sagen var i byretten, begrundede anklager Jhin Lee anonymiteten med, at vidnet frygtede for sin sikkerhed. 

Læs også Retssag om 330 kilo hash: Tiltalt forklarer sig i retten

Dommen mod de tre mænd faldt i byretten i november. De har alle nægtet sig skyldige og har alle anket dommene til landsretten.

Hvis Højesteret beslutter, at vidnet alligevel ikke må bruges i straffesagen, kan det betyde, at sagen skal gå om i byretten, forklarer forsvareren.

- Ellers skal man i hvert fald i landsretten se fuldstændig bort fra det anonyme vidnes udsagn. Det kan være helt afgørende for sagens udfald, fordi forklaringen fra det anonyme vidne har været helt central for sagen.