Højesteret skærper dom: Pædofil østjyde idømmes forvaring

50-årige Torben Kjærhus Larsen, der står bag en række overgreb på børn, er blevet idømt forvaring

Højesteret har torsdag slået fast, at en 50-årig pædofil mand fra Randers er så farlig, at han skal sidde i forvaring.

Vestre Landsrets dom fra sidste efterår på fængsel i syv år er altså blevet skærpet til, hvad der er en af landets strengeste former for frihedsberøvelse.

En forvaringsdom indebærer nemlig, at man er indespærret på ubestemt tid.

Torben Kjærhus Larsen er dømt for at have begået seksuelle krænkelser mod fire børn i perioden 2008-2009.

Derudover har han som administrator orkestreret to pædofile netværk på internettet. Her var kravet, at brugerne skulle indsende selvproduceret børnepornografisk materiale, hvis de ville fortsætte som medlemmer.

På den måde skal han indirekte have medvirket til hundredvis af overgreb. 

Læs også Torsdag er dommens dag for pædofil randrusianer

Hverken byret eller landsret mente, at der var grundlag for at idømme forvaring. Landsretten lagde vægt på, at de groveste overgreb på børn ikke var foretaget af ham selv, men af andre personer efter hans tilskyndelse.

Men Højesteret har vurderet, at bare fordi, overgrebene ikke er foretaget af den dømte selv, så er risikoen for, at han begår nye overgreb mod børn den samme. Og det er det, der er afgørende for udfaldet.

Forvaring kan komme på tale, når retten vurderer, at den dømte er så farlig, at der er risiko for, at han vil fortsætte sin kriminalitet.

Hvis en almindelig tidsbegrænset straf ikke kan dæmme op for den fare, så er forvaring en mulighed. Og den mulighed har Højesteret altså vurderet var nødvendig at tage i brug.

Torben Kjærhus Larsen udtrykte ved det afsluttende retsmøde, at han ikke kunne forstå, at han skulle straffes for andres overgreb.

- Det kom bag på mig, at jeg er blevet sigtet, tiltalt og dømt for andres overgreb. Dem, der producerer, gør det for deres egen skyld, sagde han.

Sagen kort

Den 50-årige blev fundet skyldig i at have begået seksuelle krænkelser mod fire navngivne børn i perioden 2008 til 2009 og efterfølgende at have udbredt fotos af det

Den tiltalte blev fundet skyldig i at have spillet en nøglerolle i to pædofile netværk på internettet kaldet "Hoarders Hell" og "The Love Zone"

På de to netværk skulle brugerne løbende indsende selvproduceret børnepornografisk materiale, der var nyt og/eller sjældent for at beholde adgangen til andres materiale

I kraft af sin nøglerolle på disse netværk blev den 50-årige fundet skyldig i at have medvirket til, at flere personer begik grove seksuelle overgreb mod adskillige børn under 12 år

Den tiltalte var tiltalt for forsøg på menneskehandel ved at have haft til hensigt at købe et spædbarn på et rumænsk børnehjem

Den tiltalte blev - ligesom ved byretten - frifundet for dette forhold

Retslægerådet havde indstillet den 50-årige til forvaring

Byretten idømte den tiltalte seks års fængsel, og det skærpede Vestre Landsret til syv års fængsel. Nu har Højesteret idømt ham forvaring

Han blev anholdt, efter at dansk politi fik et tip fra Europol

Det var FBI, der adviserede Europol, efter at man havde indledt en efterforskning mod bagmændene bag pædofile netværk på internettet

Sagen har ført til anholdelser og domfældelser i en række lande.