Hjælp til unge hashmisbrugere

Mere opsøgende arbejde og hjælp i hjemmet

Foto: Colourbox

Der skal langt større fokus på indsatsen over for unge misbrugere i Randers Kommune.

Derfor har kommunens socialudvalg netop vedtaget en ny rusmiddelplan, som blandt andet lægger op til en bedre behandling af unge hashmisbrugere, men også misbrugere af andre former for stoffer.

Rusmiddelplanen fokuserer i højere grad på opsøgende arbejde på for eksempel ungdomsuddannelser som et middel til at forebygge misbrug.

Derudover vil der også blive oprettet et mobilteam, som kan rykke ud til borgere med alvorlige misbrugsproblemer, fortæller Trine Horn, som er leder af Rusmiddelcenter Randers:

- Her vil vi fremover kunne tilbyde behandling i hjemmet, og det har vi en klar forventning om, vil betyde en markant forbedret indsats i de her meget svære tilfælde.

For at kunne hjælpe misbrugerne med at holde sig væk fra stofferne, bliver der også oprettet en rusfri café, og der vil også blive mulighed for, at borgerne kan få ambulant afrusning.

De mange nye tiltag skal alle sammen være med til at styrke den samlede indsats i Randers Kommune:

- Ofte tager en social deroute for alvor fart, når et misbrug begynder, og både de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser af et misbrug er omfattende. Så der er for mig at se ingen tvivl om, at det er utroligt vigtigt at vi både kommunalt og nationalt arbejder målrettet på at forbedre behandlingen på det her område, siger Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten, som er formand for socialudvalget.