Hjælp til boligforeninger

Vil gøre det lettere at smide uromagere ud

Foto: TV2OJ / Lars Svankjaer

I august i år fik Brabrand Boligforening Højesterets ord for, at det var i orden at smide to familier ud i Gellerupparken efter, at deres børn havde begået kriminalitet.

Det er dog langt altid, at sagerne når så langt. Det kan nemlig være svært at indsamle beviser.

Det skal et nyt lovforslag, som i dag er blevet fremsat af minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) lave om på.

Ministeren har modtaget flere henvendelser fra boligforeninger - blandt andet i Aarhus - som har haft svært ved at håndtere sager med beboere, der lavede ballade.

Med det nye lovforslag får boligselskaberne i samme område mulighed for at dele oplysninger om overtrædelser af husordenen, og politiet får mulighed for at udlevere oplysninger til boligforeningerne om beboere, der begår vold, hærværk eller andet uroskabende i området.

- Vi skal ikke finde os i, at en lille hård kerne sætter dagsordenen i hele boligområder. Loven giver allerede mulighed for, at opsige beboere, der laver vold og hærværk i området, men det kræver klare beviser. Med den nye lov sørger vi får, at boligselskaberne kan få de beviser, de skal bruge for at opsige urostifternes lejemål, siger Carsten Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Ifølge Carsten Hansen (S) oplever boligforeninger dog ofte, at de mangler beviser for at forfølge sagerne.

Derfor får politiet med lovforslaget klar hjemmel til at videregive oplysninger om beboere, der skaber utryghed for andre beboere i form af vold, hærværk og så videre.

Lovforslaget bliver fremsat i dag og forventes at træde i kraft den 1. januar 2014.