Hjælp på vej til voldsramte børn

Et nyt udviklingsprojekt under Velfærdsministeriet skal hjælpe voldsramte børn i blandt andet Randers og Skanderborg.

Randers Kommune og Skanderborg Kommune er med i et nyt udviklingsprojekt, som skal sikre bedre støtte og behandling til voldsramte børn. Velfærdsminister Karen Jespersen og satspujlepartierne har afsat i alt 52 millioner kroner.

Pengene skal bruges til at forbedre og sikre opsporingen af børn, der har været udsat for vold, og styrke kommunernes og krisecentrenes støtte og behandling til børn og mødre i voldsramte familier.

- Der er alt for mange tilfælde af vold og krænkelser mod mindreårige. Vold mod børn er simpelthen noget af det værste og kan have følger for ofrene resten af deres liv. Derfor vil vi styrke kommunernes og krisecentrenes muligheder for at identificere børnene og derefter hjælpe dem, siger velfærdsminister Karen Jespersen.

Hvert år berøres et stort antal børn direkte eller indirekte af vold i familien. Et skøn fra Statens Institut for Folkesundhed er, at mindst 22.000 børn lever i voldelige familier.