Hit med Landbohøjskolen

Århus-borgmester begejstret for ideen om at lægge jord til Landbohøjskolen

Borgmesteren i Århus Louise Gade (V) ser med stor sympatipå en et forslag  fra jyske og fynske amtsborgmestre om at flytte en lang række statslige institutioner ud i provinsen.

Det indbefatter nemlig også et konkret forslag om at placere Landbohøjskolen i Århus.- Det vil skabe skabe de allerbedste vilkår for et tæt samarbejde mellem de relevante fakulteter på Aarhus Universitet, Danmarks Veterinærinstitut, Dansk Landbrugsrådgivning, Kvægbrugets Forsøgscenter og Danmarks JordbrugsForskning samt Veterinær- og Landbohøjskolen, siger Louise Gade.