Historisk stort anlægsbudget

Kommunen vil bygge for over 160 mio. kr.

Et nyt bo- og aktivitetscenter til handicappede, renovering af flere af kommunens skoler, etablering af nye cykelstier til gavn for de bløde trafikanter, tre nye idrætshaller, skovrejsning i Hinnerup samt en række andre store og små anlægsprojekter.

Det er hovedingredienserne i det budgetforslag, som byrådet i Favrskov Kommune er enig om.

Budgetforslaget for 2014-17 indeholder anlæg for i alt 161,7 millioner kroner i 2014, hvilket er det højeste i Favrskov Kommune nogensinde. Hertil kommer udgifter til opkøb af jord og byggemodning på cirka 73 millioner kroner.

På skoleområdet vil der i 2014 blive brugt over 50 millioner kroner til renovering og modernisering af bygningsmassen. Der afsættes 7,0 millioner kroner til nye cykelstier og et tilsvarende beløb til nye asfaltbelægninger på vejene. Hertil kommer et mindre beløb til udvikling af den kollektive trafik.

Der er også sat penge af til udviklingsplaner for flere af kommunens større byer. Det gælder Hinnerup, Thorsø og Søften. I Hammel er der afsat knap 5 millioner kroner til renovering af bymidten.

Endelig er der aftalt en række projekter inden for kultur- og fritidsområdet. Ud over de tre nye haller skal nævnes en forøgelse af fodboldbanekapaciteten i Hammel og etablering af nye omklædningsfaciliteter i HØST-hallen i Hadbjerg.

Borgmester Nils Borring glæder sig over, at der står et samlet byråd bag budgetforslaget for 2014-17.

- Vi står i en situation, hvor vores økonomi er i balance, og vi har styrket kassebeholdningen. Det er baggrunden for, at vi nu kan realisere et rekordstort anlægsbudget, som rummer både langsigtede byggeprojekter og en række mindre tiltag, som kommer mange borgere til gode, siger Nils Borring.

Du kan her læse mere om budgetforslaget for 2014-2017.