Her skal den nye motorvej ligge

Vejdirektoratet peger på strækning ved Mundelstrup

Placeringen af en kommende motorvej mellem Aarhus og Søbyvad ved Hammel har de seneste år været til heftig debat.

Motorvejstrækningen vil nemlig enten berøre en række boligområder i Mundelstrup eller landsbyen Borum uden for Aarhus.

Nu har Vejdirektoratet undersøgt de to linjeføringer og har valgt at pege på løsningen, der fører vejen omkring Mundelstrup.

Se: Støtter sydlig motorvej

En indstilling, som er stik modsat, hvad politikerne i Aarhus Kommune anbefaler:

- Ud fra en samlet afvejning af de trafikale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser indstiller Vejdirektoratet: At Udbygningen af motortrafikvejen med opdelt tilslutningsanlæg på strækningen mellem Sabro og E45 ligges til grund for den videre planlægning af udbygningen af Rute 26, skriver Vejdirektoratet i indstillingen til transportministeren.

Vejdirektoratet begrunder indstillingen med, at en motorvej ved Mundelstrup vil betyde, at mest mulig trafik bliver flyttet væk fra vejnettet og ind på motorvejen.

For at undgå, at beboerne i Mundelstrup bliver generet af støjen fra motorvejen, vil der blive opført en fire meter høj støjskærm.

Motorvejen skal etableres for at aflaste byer som Sabro og Lading, og er en del af et større projekt om at forberede vejnettet til Viborg.

Vejdirektoratets indstilling til, hvor motorvejen skal placeres, er endnu ikke vedtaget i Folketinget