Her er dommen: Tre afsatte udvalgsformænd vinder over kommune

I dag blev det afgjort, at det var ugyldigt, da Randers Byråd i sommeren 2015 afsatte tre udvalgsformænd

01:40

Daniel Madié (K), Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) og Bjarne Overmark (Beboerlisten) blev i sommeren 2015 afsat som udvalgsformænd. Retten i Randers afgjorde i dag, at omkonstitueringen af byrådet var ugyldig.

Omkonstitueringen var ugyldig, da et smalt flertal i Randers Byråd i juni 2015 besluttede at ændre i kommunens styrelsesvedtægt.

Det afgjorde Retten i Randers i dag. Ændringen betød, at tre politikere blev fjernet fra deres formandsposter.

Det var Bjarne Overmark fra Beboerlisten, Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten og De Konservatives Daniel Madié, der blev afsat som udvalgsformænd.

Læs også Forsker: Historisk at slæbe en kommune i retten

- Det her er kæmpestort, det er superfedt. Det kommer til at betyde, at mindretal rundt omkring i de danske kommunalbestyrelser og byråd vil være meget bedre sikret mod at man bare går ind og tramper på mindretallet, siger byrådsmedlem for Velfærdslisten Kasper Fuhr Christensen.

- Det vil tvinge tilsynsmyndighederne i det omfang, at det politiske flertal ikke kan styres rundt omkring, til at gribe meget hårdere ind i vores sag, siger byrådsmedlem Bjarne Overmark fra Beboerlisten.

Det var imod reglerne, da Bjarne Overmark (t.v.) fra Beboerlisten og Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten blev fjernet fra deres formandsposter. Det har Retten i Randers slået fast.

Det daværende byrådsflertal argumenterede i sin tid med, at man ville reorganisere udvalgsstrukturen.

Men den udlægning var de tre politikere uenige i. De mener, at ændringen udelukkende havde til formål at få de tre fjernet som udvalgsformænd. Det var det, der fik de tre vragede politikere til at anlægge sag mod kommunen, som altså gav dem medhold i dag. 

Randers Kommune er desuden blevet pålagt at betale sagens omkostninger på 100.500 kroner.

Det var et smalt byrådsflertal bestående af Venstre og Dansk Folkeparti, der stod bag omkonstitueringen i juni 2015.

Læs hele dommen her.

02:35

VIDEO: Daværende borgmester Claus Omann Jensen (V) skyder med skarpt tilbage mod Overmark, Fuhr og Madié. Se video fra juni 2015 her.

Luk video

Forsker: En usædvanlig sag

Kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har kaldt sagen helt usædvanlig.

Han mener, at sagen tjener som skræmmeeksempel for landets øvrige byråd.

- Randers er blevet bemærket for et dårligt samarbejdsklima og voldsomme konflikter.

02:24

VIDEO: Her kan du se et interview om sagen med Roger Buch, der er forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Interviewet er fra den 6. februar 2018.

Luk video

- Læren for borgmestrene er, at sådan noget skal man for alt i verden undgå, siger han.

I alt har 14 personer vidnet i sagen. Der har været afsat tre dage til sagen, som er blevet behandlet af tre dommere.

Tre dommere har behandlet sagen. En enkelt dommer stemte for frifindelse af Randers Kommune.

Randers Kommune skal nu beslutte, om man vil anke dommen til landsretten. Det er en beslutning som byrådet i randers skal træffe.

Overblik over sagen

De tre sagsøgere mener, at de uretmæssigt blev frataget posterne som formænd for tre af byrådets udvalg.

2013
Efter kommunalvalget laves der en konstitueringsaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale og de to borgerlister Velfærdslisten og Beboerlisten.

2014
Venstres Claus Omann Jensen bliver borgmester.

2014
Et forslag om lukning af flere skoler splitter partierne bag konstitueringsaftalen.

2015
To S-medlemmer er skiftet til Venstre, og partiet har nu et snævert flertal i byrådet sammen med Dansk Folkeparti.

2015
Venstre og Dansk Folkeparti vedtager en ny udvalgsstruktur. Det betyder, at Bjarne Overmark (Beboerlisten) mister posten som formand for børne- og skoleudvalget. Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) mister posten som formand for socialudvalget, og Daniel Madié (K) mister posten som formand for erhvervsudvalget. Flertallet begrunder det med ønsket om en anden udvalgsstruktur.

2017
Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madié lægger sag an mod Randers Kommune for overtrædelse af den kommunale styrelsesvedtægt.

2018
Sagen begynder ved Retten i Randers 6. februar og forløber over tre dage.

Randers Kommune afviser anklagen og kræver frifindelse.

Kilder: Ritzau, Randers Amtsavis