Hemmelig rapport offentliggjort

Personale-undersøgelse i KMD-sag afslører store fejl

Grove overtrædelser af udbudsregler, manglende bevillinger, relevante oplysninger skjult for politikerne og misinformation af Konkurrencestyrelsen er nogle af de forhold, der nu er kommet på bordet i den såkaldte KMD-sag fra Randers. 

Randers Kommune har offentliggjort størstedelen af den personaleundersøgelse, der er foretaget af Kommunernes Landsforening, og den viser en række overtrædelser af god forvaltningsskik.

Sagen drejer sig om to tidligere direktørers forvaltning af et IT-indkøb af det såkaldte OPUS-system for 130 millioner kr. i 2009. Sammen med tre andre østjyske kommuner blev Randers kommune af Konkurrencestyrelsen blandt andet kritiseret for, at det store indkøb ikke er kommet i EU-udbud.

På grundlag af KL's undersøgelse er det borgmester Henning Jensen Nyhuus? konklusion, at der er forhold, som talte for en disciplinær straf overfor de to direktører.

De to direktører, kommunaldirektør Bent Peter Larsen og tidligere vicekommunaldirektør Klaus Christiansen er ikke længere ansat i kommunen.

Hele redegørelsen kan læses her