Helt tæt på kysten

EU giver penge til udforske kyststrækning

Hvordan kan man skabe bedre levesteder for dyr og flere naturoplevelser for borgerne?.

Det har Norddjurs Kommune sat sig for at undersøge.

I den forbindelse har kommunen modtaget 200.000 kroner fra Center for Projekttilskud i NaturErhvervsstyrelsen, som er finansieret af EU's landdistriktsmidler. Derudover har Norddjurs Kommune selv bidraget med samme beløb.

Pengene skal bruges til at kortlægge kommunens samlede kyststrækning og især afdække behovet for at skabe bedre levesteder for dyr og planter.

- Ligeså vigtigt er det at finde frem til de mange gode historier, som findes langs kysterne, og som blot venter på at blive fundet og blive fortalt, skriver Norddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Under kortlægningen registreres både planter og dyrearter både på land og lavt vand.

Projektet med at udforske kysten er i øjeblikket i gang. Kommunen forventer at være færdig med kortlægningen i løbet af 2014.