Helles psykiater anker sin dom

Psykiateren Piet Casier er ikke tilfreds med rettens ord i sag fra Djursland

Helle Drejer Nielsen har, på trods af anken, fået sin erstatning på 240.000 kroner.

Den 14. juli i år pålagde byretten Norddjurs Kommune og den udskældte psykiater Piet Casier til at betale 240.000 kroner i erstatning til en kvinde fra Grenaa.

Kvinden hedder Helle Drejer Nielsen og var blevet stemplet som hypokonder af Piet Casier som en del af lægefalig vurdering, som hendes kommune Norddjurs forlangte.

Se også: 240.000 kroner i erstatning

Nu har psykiateren så valgt at anke dommen til landsretten, skriver 3F i dag.

Det er fagforbundet 3F, der har kørt Helle Drejer Nielsens sag. Advokat Mads Krøger Pramming er fortrøstningsfuld omkring udsigten til at føre sagen ved landsretten:

- Vi mener helt klart, at han har lavet fejl, og at vi står godt i sagen, siger han og henviser til, at Casier blev dømt for at have handlet i strid med Autorisationsloven.

Psykiateren Piet Casier har tidligere modtaget kritik fra Sundhedsvæsenets Discplinærudvalg på grund af fejldiagnoser.

Helle Drejer Nielsen har nu modtaget sin erstatning på 240.000 kroner, som Norddjurs Kommune har betalt.

Se også: 3F: 1.700 sager skal revurderes

Pengene svarer til det beløb, som hun har mistet efter at være fanget på kontanthjælp i flere år. På grund af psykiaterens diagnose, som lød på 'sygdomsefterligning' eller hypokondri, så kunne Helle Drejer Nielsen ikke få tilkendt et fleksjob.

Hovedpersonen selv, Piet Casier, har ikke kommentarer til, hvorfor han nu vælger at anke dommen, skriver 3F.