Heksen er forduftet?

Vejdirektoratet ophæver nu forbandelsen over motorvejen ved Ejer Bavnehøj

Genrefoto

Ifølge et gammelt sagn hviler der en forbandelse over Ejer Bavnehøj, hvor heksen Maram er manet i jorden i kanten af motorvejen. Motorvejsafkørslen er nemlig kendt for harmonikasammenstød, væltede lastbiler og bilister i kilometerlange køer. 
 
Men nu er forbandelsen ophævet, og heksen er jaget bort.
Ifølge Vejdirektoratet er forholdene for Ejer Bavnehøj blevet analyseret, og undersøgelsen finder ingen grund til at foreslå vejtekniske ændringer på strækningen.
 
Flest trafikuheld
Undersøgelsen er sket på baggrund af en lang række uheld på motorvejsstrækningen, og ifølge Vejdirektoratet er strækningen suverænt det sted i Østjylland, der har flest trafikuheld.  
 
I en periode på 5 år er der registreret 21 person- og materielskadeulykker på en 3 km lang strækning omkring Ejer Bavnehøj. Udover alvorlige trafikuheld har ulykkerne været præget af mange forskellige hændelser - f.eks  punkteringer, en hund på vejen, en påkørt "blaffer" ude på motorvejen og en ulykke, hvor påkørslen var forsætlig.
 
I den nye undersøgelse fastslår Vejdirektoratet dog, at "strækningen viser et uheldsbillede, der ikke adskiller sig markant fra lignende danske motorveje", og dermed vil der ikke blive foretaget ændringer på strækningen.