Hatter Rev skal overvåges

Hjemmeværnet skal forhindre nye grundstødninger, mener formanden for Folketingets miljøudvalg.

Endnu en grundstødning ved Hatter Rev øst for Samsø får nu formanden for Folketingets miljøudvalg, Eyvind Vesselbo (V), til at kræve, at farvandet skal overvåges døgnet rundt.

Eyvind Vesselbo foreslår, at Hjemme- værnet i fremtiden skal sejle ud og patruljere i området i værnets egne både. På den måde er det muligt at advare forbipasserende tankskibe, hvis de kommer ud af kurs.

Farvandet øst for Samsø har i flere år været ramt af en stribe grundstødninger af skibe, der ikke har været opmærk- somme på, at dybvandsruten igennem Kattegat knækker nær de lavvandede områder Hatter Rev og Hatter Barn. Derfor kommer nogle skibe ud af kurs og støder på grund.

Eyvind Vesselbo frygter en miljø- katastrofe, hvis der på et tidspunkt går hul på skroget på et grundstødt tankskib.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om grund-

stødningen i dagens udsendelser.