Har flest penge til rådighed

Oversigt: Sådan er det ser ud i din kommune

Foto: Colourbox

I Østjylland er det borgerne i Skanderborg Kommune, der i gennemsnit har den højeste disponible indkomst.

Men på landsplan bliver Skanderborg blandt andet overgået af borgerne i Gentofte, der i gennemsnit har 363.800 kroner at spendere, som de lyster, når de har betalt deres skat og andre udgifter til staten. Dermed er Gentofte den Kommune med den højeste disponible indkomst i Danmark.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik for 2013.

Vest for Storebælt er det borgerne i Skanderborg, der i gennemsnit har den højeste disponible indkomst på 229.900 kroner. Nederst i artiklen kan du se, hvor høj en disponible indkomst borgerne i gennemsnit har i de ti østjyske kommuner.

I de fire store bykommuner var indkomsten højest i Aarhus med 207.100 kroner efterfulgt af København med 198.100 kroner, Aalborg med 195.400 kroner og Odense med 192.900 kroner.

Indkomsten er lavest på øerne, hvor beboerne på Langeland havde den lavest disponible indkomst på 174.100 kroner, mens den var 178.600 kroner i gennemsnit på Lolland.

En gennemsnitlig disponibel indkomst på 209.700 kroner svarer til 17.500 kroner om måneden.

Den disponible indkomst er fra 2012 til 2013 vokset med 5600 kroner i årets priser, og årsagen til denne stigning er primært 2700 kroner højere indkomster og et fald på 1700 kroner i renteudgifter, oplyser Danmarks Statistik.

Samtidig viser tallene, at uligheden i indkomst voksede i 2013.

Den såkaldte ginikoefficient steg til 27,9 i 2013. Året før faldt den fra 27,7 til 27,4.

Ginikoefficienten er et mål for ulighed, hvor værdien er højere, jo større ulighed der er.

Hvis alle personer har samme indkomst, er ginikoefficienten 0. Har én person derimod al indkomsten, er den 100.

Andelen af befolkningen i risiko for fattigdom voksede fra 7,0 pct. til 7,3 procent af befolkningen, oplyser Danmarks Statistik.

Langeland er der, hvor borgerne har færrest penge til rådighed. 174.085 kroner lyder beløbet på, mens borgerne i Gentofte Kommune topper listen med 363.825 kroner.

Sådan fordeler den gennemsnitlige disponible indkomst sig rundt i de østjyske kommuner:

- Norddjurs: 187.709 kroner

- Samsø: 190.135 kroner

- Randers: 193.219 kroner

- Horsens: 204.107 kroner

- Aarhus: 207.081 kroner

- Silkeborg: 211.472 kroner

- Syddjurs: 212.674 kroner

- Odder: 215.912 kroner

- Favrskov: 216.338 kroner

- Skanderborg: 229.900 kroner

Den disponible indkomst er det beløb, en person har tilbage til forbrug eller opsparing efter betaling af direkte skatter, arbejdsmarkedsbidrag, underholdsbidrag og renteudgifter.

I opgørelsen inkluderes kun indkomsten for personer over 14 år, som har haft bopæl i Danmark i hele 2013.

Kilde: Danmarks Statistik