Handicapsvigt: Organisation hiver fat i ministre

På baggrund af sagerne om svigt af handicappede børn, har Dansk Handicaporganisationer nu sendt brev til ministre

På TV2 | ØSTJYLLAND har vi i den seneste uge bragt flere historier, der sætter fokus på de svigt, som handicappede oplever i Aarhus Kommune.

De svært psykisk handicappede er kommet i klemme i inklusionsloven, der dikterer, at børnene skal være længere tid i skole, end de har været vandt til. Det har også betydet, at familierne har mistet retten til at modtage godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste.

Man overser det faktum, at for nogle børn med handicap er de lidt kortere og tilpassede skoledage en forudsætning for, at barnet kan inkluderes og deltage i undervisningen. Dermed kan kortsigtede økonomiske hensyn i nogle kommuner have alvorlige langsigtede konsekvenser for børnenes skolegang. Det er meget beklageligt både for det enkelte barn, familien og samfundet, står der i brevet.

Dansk Handicaporganisationer til ministre

På baggrund af disse historier, har man i Danske Handicaporganisationer nu sendt en appel til social- og indenrigsminister Karen Ellemann og undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

Sektorerne taler ikke sammen
I Dansk Handicaporganisationer oplever de, at borgere med handicap kommer i klemme, fordi deres sager er komplekse, og derfor skal behandles i kommunernes forskellige forvaltninger – som eksempelvis socialforvaltningen eller skoleforvaltningen.

- Det er ret alvorligt, når der ikke er sammenhæng mellem den ene sektor og den anden. Det går ud over de familier, der har med det her at gøre. De eneste, der taber i det her, det er børnene. Det synes vi ikke er rimeligt, siger Thorkild Olesen, der er formand for Dansk Handicaporganisationer.

Læs også Politikere kræver handling efter svigt af handicappede børn

 Selvom vi her på TV2 | ØSTJYLLAND kun har fokuseret på problemerne i Aarhus Kommune, så er der ifølge Thokild Olesen tale om et landsdækkende problem.

- Vi forventer, at der nu bliver taget hånd om det her, så det kan løses. Det er ikke det eneste sted, der er et problem. Vi håber, at regeringen og ministrene vil tage det op, så det ikke sker fremover, siger Thorkild Olesen.

04:13

Tidligere fortalte vi om handicappede Anna, der tvinges til en længere skoledag, og forældrene frygter, at hun kan gøre skade på sig selv. 

Luk video