Hævndrab skal give nedsat straf

Mand kvalte morbror som hævn for årelangt sexmisbrug. Højesteret skal nu afgøre straffens længde

I sin barndom blev en østjysk mand igen og igen udsat for sexovergreb af sin morbror - og som voksen hævnede offeret sig på den ultimative måde og blev selv gerningsmand:

Han opsøgte morbroren i Grenaa og kværkede ham.  Nu lander sagen i landets øverste domstol. Højesteret skal tage stilling til, om straffen skal være lavere end normalt, har Procesbevillingsnævnet bestemt.

Sædvanlig straf
Den 41-årige mand har i Vestre Landsret fået den helt sædvanlige straf for manddrab, nemlig fængsel i 12 år.

I første omgang mente en dommer i Randers ellers, at der var formildende omstændigheder, og at 10 år var nok.  Det er den dømtes forsvarer, der har fået tilladelsen til en ekstraordinær tredje omgang i retssystemet.

- Vi vil forsøge at få en straf på under 10 års fængsel, siger forsvareren, advokat Kåre Pihlmann.

- Som udgangspunkt kan et hævnmotiv selvfølgelig ikke have betydning som en formildende omstændighed, men i helt særlige tilfælde bør det kunne lade sig gøre, mener han.

Fortsatte indtil konfirmationen
Igennem flere år blev den dømte sexmisbrugt af sin morbror.  Det begyndte, da han var seks år og fortsatte indtil konfirmationen.

Overgrebene fik konsekvenser. Offeret har været i behandling for depression og har været plaget af selvmordstanker.

Efter en julefrokost i december 2009 opsøgte han morbroren i dennes hjem. Men den 69-årige mand var ikke interesseret i at tale med ham, og under diskussionen tog nevøen fat om halsen på den anden og klemte til.

Straffeloven siger, at den laveste straf for manddrab er fem år. Og domstolene har lagt sig fast på, at 12 år er den normale sanktion.

- Der må være en pointe med, at der er dette spillerum, siger advokat Kåre Pihlmann.

Det er endnu ikke besluttet, hvornår Højesteret skal se på sagen.