Gymnasieelever i fælles protest

Gymnasieelever fra hele Østjylland protesterer mod besparelser ved at flytte undervisningen til Lille Torv i Århus.

I Århus samles gymnasieelever fra hele Østjylland i dag for at deltage i en happening midt på Lille Torv.

Her er undervisningen i dagens anledning flyttet udenfor for at vise, hvordan 'den gode skole' efter elevernes opfattelse ser ud.

- I den gode skole har eleverne langt større indflydelse på undervisningen. Lærerne har god tid til at forberede sig, og der er masser af plads, sagde en af eleverne til TV 2 | ØSTJYLLAND umiddelbart efter, at happeningen var gået i gang.

Arrangementet på Lille Torv strækker sig over 24 timer. Derefter er det planen, at undervisningsminister Bertel Haarder igen skal overtage det overordnede ansvar for gymnasierne.

De østjyske gymnasieelevers happening på Lille Torv er en del af en landsdækkende aktion, der foregår i dag.