Gylletanke er ved at flyde over

Den lange vinter, giver problemer for landmændene. Markerne er så frosne, at der ikke kan sås. Det betyder at der ikke må spredes gylle, og mange gylletanke er derfor ved at flyde over.

Frosten har gravet sig godt ned i den danske jord. Og der må ikke spredes gylle, før der sået. Gyllen må nemlig ikke ligge i overfladen, hvor den kan flyde væk.

Dansk Landbrugsrådgivning anbefaler at landmændene holder godt øje med gyllestanden i tankene. Er der ikke plads til tre ugers gylle mere, skal de begynde at køre småsjatter ud på jordene.

Det er ulovligt at sprede gylle, hvis der er fare for, at den ender i nærliggende vandløb. Og der må kun spredes på ikke tilsåede marker, hvis gyllen nedarbejdes i jorden.