Grønt lys til langsomme

Ny teknologi giver længere grønt lys til langsomtgående

Foto: Colourbox

Et nyt forsøg giver alle langsomtgående, blinde og svagtseende i Silkeborg grønt lys i længere tid ved farligt vejkryds.

Med en lille fodgængerbrik i lommen vil fodgængersignalet ved store veje holde grønt lys længere.

- Vi har konstateret, at der er flere, der går over for rødt. Vi tror ikke, at det er et bevidst valg, men der er for eksempel mange rollatorbrugere, der fortsætter efter midterhellen uden at kigge op, når de først er begyndt deres passage, siger civilingeniør i Vej og Trafik og projektleder for "Brug Brikken" Gitte Merstrand i en pressemeddelelse.

Fodgængerbrikken skal være med til at undgå nogle farlige situationer, der kan føre til ulykker mellem de kørende og fodgængerne.

Indtil videre kører forsøget ved krydset på Christian 8.s vej mellem SuperBest og Sønder Torv, da videoregistreringer har vist, at krydset har mange sårbare fodgængere.

- Vi kigger bagefter på, hvor tit fodgængerbrikken bliver brugt, om den bliver brugt i myldretiden og om det er til gene for trafikken på vejen. Derefter tager vi stilling til, om ordningen skal fortsætte, og om den måske skal udbredes til flere kryds, fortæller Gitte Merstrand.

I morgen bliver fodgængerbrikken uddelt ved krydset fra kl. 10 til 11.30 og kl. 12 til 13.