Grønne lyssignaler i Silkeborg

Silkeborg Kommune tager i dag de første miljøvenlige lyssignaler i brug i Kvickly-krydset.

Ombygningen har stået på i fire måneder. I dag er arbejdet så slut, og et miljørigtigt lyskryds står færdigt med nye lyssignaler.

- De er mere "grønne" både i produktion, når de bliver transporteret og i daglig drift, fordi de bruger langt mindre energi og dermed udleder mindre CO2 i forhold til andre signaler, forklarer Gitte Merstrand, som er ingeniør i Silkeborg Kommune.

Det er ikke kun miljøet, som kommer til at nyde godt af de nye lyssignaler, også sikkerheden har fået en opgradering med blandt andet en grøn venstrepil.

- Kvickly-krydset er et af de mest uheldsbelastede kryds i Silkeborg Kommune. Halvdelen af de ulykker, der er sket i krydset til nu, er sket mellem de bilister, der kører lige ud mod Nord ad Christian 8.s Vej, og dem der skal svinge til venstre fra nord mod Papirfabrikken. Det håber vi nu at kunne undgå, fordi de to køreretninger ikke vil have grønt samtidigt, siger Gitte Merstrand.