Grøn energi i Syddjurs

Ni daginstitutioner i Syddjurs Kommune får nye varme- og ventilationsanlæg baseret på solvarmeanlæg.

Ni daginstitutioner i Syddjurs Kommune får nu bedre indeklima og en billigere varmeregning med nye varme- og ventilationsanlæg baseret på solvarmeanlæg. Investeringen er finansieret af kommunens energipulje og baseret på Syddjurs Kommunes energiplan.

Solvarmeanlæggene til kommunens daginstitutioner opvarmer bygningerne og forsyner dem samtidig med frisk luft, sådan at indeklimaet forbedres. Anlæggene er fuldt soldrevne og vedligeholdelsesfri.

Den årlig besparelse i el og varme, i forhold til et konventionelt ventilationsanlæg, anslås til ca. 500,- per anlæg. Investeringen fra energipuljen er på godt 72.000. Eller sagt på en anden måde, så vil investeringne give overskud i løbet af cirka 16 år.